Обработка на легла и водачи на клапани

Равнинна обработка

Обработка на клапани

Проверка за херметичност

Други операции

SERDI MGM 1400

Автоматична машина за шлифоване на плоскостите на цилиндровите глави. Машината отговаря на стандартите за висока точност и изискванията за безопасност.

©2006 JUDY Head Service. Всички права запазени.