Обработка на легла и водачи на клапани

Равнинна обработка

Обработка на клапани

Проверка за херметичност

Други операции

SERDI Micro

Портативно прецизно устройство за обработка на гнезда, подходящо за неголеми автомобилни работилници.

©2006 JUDY Head Service. Всички права запазени.