Обработка на легла и водачи на клапани

Равнинна обработка

Обработка на клапани

Проверка за херметичност

Други операции

SERDI 2.0

Машината е специално разработена за обработка на гнезда със среден и голям диаметър.

©2006 JUDY Head Service. Всички права запазени.