Обработка на легла и водачи на клапани

Равнинна обработка

Обработка на клапани

Проверка за херметичност

Други операции

SERDI 3.0

Изключителна точност и скорост за всички видове многоклапнни глави.

©2006 JUDY Head Service. Всички права запазени.