Обработка на легла и водачи на клапани

Равнинна обработка

Обработка на клапани

Проверка за херметичност

Други операции

SERDI 5.0

Полуавтоматична машина с програмно управление за обработка на направляващите втулки и клапанните гнезда.

©2006 JUDY Head Service. Всички права запазени.