Обработка на легла и водачи на клапани

Равнинна обработка

Обработка на клапани

Проверка за херметичност

Други операции

SERDI 7.0

Автоматична машина с програмно управление на шпиндела и позициониране на работната глава. Оборудвана е с устройство за избор на инструмент, позволяваща механичната обработка на всмукателните и изпускателните гнезда на клапаните в един автоматичен цикъл.

©2006 JUDY Head Service. Всички права запазени.