Обработка на легла и водачи на клапани

Равнинна обработка

Обработка на клапани

Проверка за херметичност

Други операции

SERDI SPT 1501

Определяне на херметичността на главата, цилиндровия блок и топлообменника.

©2006 JUDY Head Service. Всички права запазени.